รัชกาลที ๙

ความประทับใจของคนไทยในเรื่องราว ในหลวงรัชกาลที่10 กับพระอริยสงฆ์ในอดีต. เกร็ดประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ก่อนขึ้น .... ความประทับใจของคนไทยในเรื่องราว ในหลวงรัชกาลที่10 กับพระอริยสงฆ์ในอดีต. โลกออนไลน์แชร์ภาพ นาฬิกาบนข้อพระกรของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสมถะเรียบง่าย. กำหนดวันพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร. 9 - BBC News บีบีซีไทย