Chỉ Số Iq Bao Nhiêu Là Cao

Liệu bạn có đủ thông minh để tham gia câu hỏi dưới đây?. trắc nghiệm đo chỉ số thông minh. Liệu bạn có đủ thông minh để tham gia câu hỏi dưới đây?. IQ cao thứ nhì, Việt Nam vẫn phụ thuộc Trung Quốc? - DVO - Báo Đất Việt. Chỉ số iq bao nhiêu là cao?